Huis van Meth-gebruiker zit vol met dodelijke vallen uit de film Home Alone

Stap nooit zomaar het huis in van een meth gebruiker, want je kan weleens in een echte Home Alone Kevin McCallister situatie terecht komen. Zo hadden deze mensen goed gezien dat ze niet zomaar de trap op moesten rennen, maar eerst de val onschadelijk moesten maken. En dat is maar goed ook.

Meth-gebruiker hield niet zo van onaangekondigd bezoek

De bewoner van dit huis was er blijkbaar niet zo op gesteld dat mensen zomaar bij hem naar boven zouden lopen.